Forretningsbetingelser

Service
InterGate leverer serverplads, markedsføring og udvikling til/af World Wide Web services på Internet. InterGate har såvel juridiske som etiske regler, der skal overholdes i forbindelse med disse services.

InterGate har ret til, at suspendere eller lukke en kundes konto i tilfælde af misbrug eller anden udnyttelse.
Vigtig
InterGate har ret til at lukke, eller nægte adgang til services, hvis InterGates forretningsbetingelser bliver overskredet. Dette kan ske uden nogen form for advarelse eller skriftlig henvendelse. Der vil ikke ske nogen tilbagebetaling hvis kundens konto bliver lukket i tilfælde af overtrædelse af InterGates forretningsbetingelser.
Misbrug af server
Ethvert forsøg på at skade serverene eller kunder er en direkte overtrædelse.
Uautoriseret brug af en andens konto eller computer
InterGate reagere kraftigt, hvis der sker forsøg på at anvende en Internet konto eller computer uden ejerens tilladelse. Sådanne forsøg kan opfattes som "Internet scamming" (at logge password ud af andre brugere) forsøg på røveri af password, scanning af sikkerheds huller etc.

Enhver ulovlig brug af kunders konto eller computer, selv om kontoen eller computer ikke er hos InterGate vil resultere i aktion mod angriberen/misbrugeren. Mulig aktion mod angriberen/misbrugeren kan medføre skriftlig advarelse, en suspendering af konto, eller helt lukning, eller kan medføre retsag. (dette afhænger af omfanget).

Det er forbundet med straffeansvar at bryde ind i andre personers data. Såfremt der registreres uautoriseret brug fra InterGates kunder, vil InterGate straks reagere ved advarsel eller opsigelse af webhotel konto. Der krediteres ikke for forudbetalt leje i denne forbindelse.

Det fulde ansvar for kontoanvendelse ligger dog hos indehaveren af kontoen hos InterGate. Dette gælder også såfremt en uautoriseret tredjepart misbruger brugerens brugernavn og adgangskode. Det er ligeledes kontoindehaverens ansvar at fjerne indhold, der ikke er legalt. InterGate vil dog fjerne indholdet, såfremt det ikke sker fra kontoindehaverens side.
IRC
InterGate tillader ikke IRC eller IRQ boots, på nogen af vores servere. IRC servere er ikke tilladt i vores netværk. Enhver som overtræder dette vil risikere en øjeblikkelig lukning af deres konto. Kunder må ikke køre IRC, boots, eller klienter på deres webhotel. Uhensigtsmæssigt brug af deres konto kan bestå af: Bulk mailing, spamming af nyhedsgrupper, pornografisk indhold, generelt ulovligt indhold, copyright overtrædelser, trademark overtrædelser, warez, cracks, software serial nummere, og eller ting som InterGate mener er uacceptabelt incl. misbrug af servere.
Kundens hjemmeside indhold
Alle hosted konti som indeholder eller har links til det nævnte nedenfor kan medføre lukning: Materiale som træder udenfor, og taler imod web samfundet, racisme eller had.

Reklame eller udgivelse af instruktioner omkring illegale aktiviteter, eller reklame som opfodre til fysiske skader eller injury imod grupper eller enkelte personer.

Visse materialer med børn under 18 år.

Copyright overtrædelser som bestå i at tilbyde privat kopieret programmer, eller links til sådanne sider.

Information som kan bryde software, inklusiv serie eller registreringsnummer til software programmer, eller nogen form for crack utilities.

Det er ikke tilladt at have filer, som er inficeret med virus/orm/trojan eller lignende på webhotellerne. Ligeledes er der forbud mod ekstrem brug af pop-up vinduer og scripts, der konstant fornyer en side såsom ASP-chat.

Disse og andre metoder, der kan overdrive belastningen af serverressourcer (RAM-forbrug og CPU-tid), er ikke tilladt. Derudover skal der være en fair sammenhæng mellem webhotel-størrelse i forhold til forbrug af serverressourcer.

Da der er tale om produktionsservere, er det ikke tilladt at teste egen koder eller scripts, der ikke er færdigudviklet, pga. det vil påvirke servernes performance og i værstefaldt stoppe enkelte services eller hele serveren. InterGate anbefaler, at man tester diverse koder på egen maskine før upload til InterGates servere.
Chat Rooms
InterGate tillader ikke deres kunder at installere deres egne "Chat rooms" ved brug af vores webhoteller, uden godkendelse os InterGate. De fleste chat room, er meget ressource krævende, og InterGate kan derfor ikke tilbyde det som en fast service.
E-mail (spam)
E-mail som indeholder en reklame værdi (spam), er ikke tilladt, og kan betyde en lukning af kontoen. Følgende punkter er ikke tilladt: Uønsket mails og reklamer (Spam). Dette omfatter, og er ikke nogen form for begænsning for post med reklame værdi, velgørende formål, underskrift indsamling, samt politiske eller religøs propaganda. Sådanne beskeder må kun sendes hvis vedkommende direkte har bedt om materialet.

Hvis der sendes et X antal af samme beskeder med det formål at få en konto eller server til at gå ned (mail bombing).

Spamming af nyhedgrupper: Reklame er i de fleste nyhedsgrupper er ikke velset/tilladt, og på de fleste mailling lister ikke særlige velkomne. Ikke korrekt brug af e-mails kan resultere i en lukning af konto. Se de pågældende nyhedsgrupper og mailling lister for disse regler. Overtrædelser vil blive opfattet som uetisk korrekt og bliver behandlet derefter.

E-mails må ikke bruges til at terrorisere eller skade andre. Terror enten via sprog, mængde af modtaget beskeder, eller størrelsen på beskeder er ikke tilladt. Sender man besked med en uvedkommende emne, bliver dette opfattet som terror. Hvis modtageren ikke ønsker at modtage flere beskeder fra dig, skal dette STRAKS stoppes.

Udgivelse af "Spamware" (Software som bruges til at sende bulk emails eller software til at indsamle e-mail addresser), eller links til sådanne sider er forbudt, og kan medføre rykning eller lukning af konto.
Misbrug af ubegrænset båndbredde, og/eller ubegrænset serverplads
InterGates kunder er privilegeret at blive tilbudt ubegrænset båndbredde, og/eller ubegrænset serverplads for deres webside. Formålet er give meget plads til webdokumenter, og ikke som et "offsite" lagerplads for elektroniske filer. Findes der websider som indeholder enten/eller ikke html dokumenter eller et stort antal ulinket filer, kan dette give anledning til en suspendering eller lukning. Enhver kunde som overtræder vores politik i misbrug af enten diskplads eller trafik overførelser, vil blive kontaktet og får 1-2 dage til at rette fejlen. Hvis problemet ikke er rettet indenfor den givende periode, vil kunden modtage en ekstra regning.

For at opretholde vores høje standard på vores webhoteller er der følgende begrænsninger:
Sider med bannere/grafik eller *.cgi scripts som bliver brugt på andres domæner via kundens eget.

Sider med billedegallerier (Dette er sider med større grafik overførelser).

Sider som tilbyder download af filer eller mapper. (Dette er sider med større overførelser).

Overtrædelser af ubegrænset service (trafik/disk plads), vil trafikken blive overvåget. Overskridelse af båndbredden er på kundens regning. InterGate er enerådig i at bestemme om overtrædelser og omkostninger.

Det er ikke tillladt at anvende webhotelkontoen i forbindelse med pornografisk materiale, ekstreme politiske organisationer/sites med ekstreme politiske budskaber, opbevaring af mp3, sites med formålet at krænke/direkte kritisere andre personer eller organisationer, andet ulovligt materiale og/eller ulovlig markedsføring. Yderligere er det ikke tilladt at benytte kontoen til lagring af større filer eller større filarkiver til download (downloadcentraler). Det er heller ikke lovligt at linke til filer, der ligger på InterGates servere, men som benyttes på andre sites. InterGate forbeholder sig ret til til en hver tid at kunne nægte service til enhver, som InterGate mener rammer inden for ovenstående punkter. InterGate tilbyder udelukkende service til kunder med lovlige og ikke krænkende intentioner.

Dog vil enhver uhensigtsmæssig overdrivelse af fri-trafik-reglen medføre tilbud om en ny aftale eller advarsel og/eller opsigelse.
Server Alarm service
Kunden ejer eller har tillades fra ejeren af URL og/eller IP adressen (hjemmeside / server) til at foretage overvågning. Kunden må kun overvåge server mv. fra en konto. Overvågning af IP adresse på server med flere domæner under samme IP adresse er ikke tilladt. Kunde godkender, at modtage informationer og nyheder (f.eks. emails mv.) når denne service anvendes. InterGate kan ikke holdes ansvarlig for manglende eller ikke fremkommende emails og sms alarmeringer samt evt. fejlalarmeringer. InterGate benytter 3 parts leverandør til world wide sms alarmering og kan ikke garantere kvalitet, service og evt. fejl i leverandørens eller kundes mobiludbyders net. Overholdes disse betingelser ikke, har InterGate ret til, at suspendere eller lukke kundes konto uden varsling inden suspendering eller lukning.
IP adresser
Vi skal vedligeholde og kontrollere alle ejerskaber af alle IP nummer og adresser, som kunden er blivet tildelt. InterGate har rettigheder til at ændre eller fjerne, enkelte eller alle IP nummder og adresser.
Netværks sikkerhed
Kunder må ikke anvende InterGates netværk til at forsøge at omgå brugers pålidelighed eller sikkerhed hos nogen anden udbyder, netværk, eller konto. Dette inkludere, men er ikke begrænset til, at skabe adgang til data som ikke vedrøre kunden, logge ind på en server eller en konto som man ikke har autoriseret adgang til, hacking af password, undersøgelse andres netværk for sikkerhedshuller og svagheder, eller overtrædelser af andres sikkerhedspolitik. Kunden må ikke forsøge at lægge sig imellem eller nægte adgang for andre brugere, udbyderen eller netværk. Dette inkludere, men er ikke begrænset til, oversvømmelse, mail bombing, eller andre former for forsøg på at overbelaste/nedbryde internet udbyderer eller netværk. InterGate vil samarbejde til det yderste med undersøgelsen hvis der skulle ske overtrædelser af systemer eller netværkssikkerheden. Dette vil sige at samarbejde med myndighederne i efterforskningen af kriminelle overtrædelser. Brugeren som skader system eller netværkssikkerheden vil blive stillet for retten.
Betalingsbetingelser
Alle konti/services installeres efter vore betalingsbetingelser - 8 dage netto kontant og kan ikke forventes iværksat, inden InterGate har modtaget indbetalingen. Installationsgebyrer opkræves for alle konti eller væsentlige ændringer og kan ikke refunderes samt årsgebyr på domæner. Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling. InterGate forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Enhver konto som ikke har betalt sine regninger inden 7 dage, fra den modtaget rykker mail eller brev, kan kontoen lukkes. Efter forfaldsdato beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 50 kr. pr. rykker. Er kundens produkt blevet suspenderet/lukket grundet manglende betaling koster det 60 kr. i aktivering (gen-åbning). Manglende betaling samt aktiveringsgebyret skal være betalt inden produktet gen-åbnes. Alle betalinger skal ske i danske kroner, med mindre andet er aftalt. Priserne er excl moms.

Opsigelse af et produkt/service skal ske skriftligt. Sker dette ikke, vil aftalen gælde for endnu en periode.
Annullering
InterGate har ret til at lukke for et produkt på et hvert tidspunkt. Alle forudbetalinger inden annulleringen vil blive omregnet (de dage som services har kørt) hvis InterGate mener der er grund til annullering. Enhver overtrædelse af denne politik/forretningsbetingelser vil resultere i ekstra regning til kunden. årsafgifter og oprettelsesgebyrer kan ikke refunderes.
Opsigelse
Kunden kan opsige lejeaftalen med 1 måneds varsel til næste faktura periode. Opsigelsen skal fremsendes skriftligt/mail. Refusion på evt. allerede forudbetalt leje tilbagebetales ikke. En opsigelse skal altid indsendes skriftlig til InterGate med domæne navn (eller ip adresse - afhængig af produkt), username og password (og evt gyldig underskrift af konto ejeren) . Når InterGate har modtaget en opsigelse vil kunden automatisk modtage en skriftlig bekræftelse fra InterGate med posten/mail inden 7 dage (bekræftelse med sletningsdato mv.). Modtager kunden ikke en kvittering fra InterGate skal kunden indsende en ny opsigelse. Flytning af dns hos en domæne registrar (f.eks. dk-hostmaster er ikke en opsigelse).
Lovlige formål
InterGate har ret at nægte et produkt til enhver kunde (både ny og gammel). Kunder må kun anvende InterGates services til lovlige formål og må ikke overtræde statens love. Dette inkludere og er ikke begrænset til, materialer som er beskyttet af copyright eller trademark. InterGate forbyder udtrykkeligt at bruge serverne/services som udbyder, distributør, lager eller på nogen anden måde indeholder uanstændigt eller pornografiske materiale, eller andet som InterGate mener er at være stødende. Inklusiv men er ikke begrænset til, materiale som er forbudt for børn.
Domæne/registrering/betaling
InterGate forretningsbetingelser indebære også domæne registreringer, betaling samt årlige veligeholdelseafgifter på kundens domænenavn(e). Betales den årlige domæneafgift ikke rettidigt, vil domænet blive slettet.

Domæner registreres efter "først til mølle"-princippet, og InterGate kan således ikke drages til ansvar, såfremt et ønsket domænenavn ikke er ledigt. Der betales mindst for t års opretholdelse af domænet ved registrering - og for visse domæner flere år.

Det er op til kunden at garantere, at der er afgivet korrekte informationer ved registrering, og at registreringen og ibrugtagning af domænet ikke vil krænke tredjemands rettigheder. Derudover er det kundens ansvar at holde sine informationer opdateret som adresse, email osv. InterGate kan i ingen sammenhæng drages til ansvar for overtrædelse heraf.
Force majeure
InterGate er aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelse eller den manglende udførelse skyldes forhold uden for InterGates kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, brand, strejke og lockout, herunder blandt InterGates egne medarbejdere, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud (force majeure).
Sikkerhed og erstatning
Kunden indvilliger i at holde InterGate og deres medarbejder skadesløs, for enhver skade som kundens forretning evt kunne blive udsat for ved brug af InterGate's produkter / service, et hvert straffe ansvar, tab, omkostninger, sagfører omkostninger, påstående mod os, vores kunder som evt. kunne opstå. InterGate kan ikke holdes ansvarlig for tab af data (InterGate opfordre altid vores kunder til at have en kopi), data resultere i forsinkelser m.v. InterGate har ret til at tilføje eller ændre vores forretningsbetingelser på et hvert tidspunkt. Alle sub-netværk, forhandlere og kunder mv. som er InterGates skal overholde den ovennævnte beskrevet politik/forretningsbetingelser.
Copyright
Alt materiale på InterGate.dk og andet materiale udviklet af InterGate, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder, lyd og grafik er forbudt, med mindre der er indgået specifik aftale herom med InterGate.

Følges og overholdes InterGates vilkår og forretningsbetingelser ikke kan det medføre lukning af konti omgående.